Particulieren

Belastingzaken

Wij verzorgen diverse diensten aan particulieren:

· de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
· verzoek of wijziging voorlopige aanslag inkomstenbelasting b.v. voor de Eigen Woning;
· huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangstoeslag;
· aangifte Erf- en Schenkbelasting;
· diverse voorkomende bezwaarschriften.

Voor al deze werkzaamheden hanteren wij het tarief ad € 35,00 per halfuur, inclusief BTW, met een minimumbedrag van € 35,00. Voor een avondbezoek of op locatie berekenen wij € 10,00 extra.  Wel dienen dan de aangeboden bescheiden, waarop de aangifte gebaseerd wordt, compleet te zijn. Voor de aangifte inkomstenbelasting vindt u hier onder een “IB-boodschappenlijst”.


 

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte ? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.

 

Wat neemt u altijd mee?

· een geldig legitimatiebewijs van uzelf (als u bent gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner)
· de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte
· de aangiftebrief
· de brief met de DigiD-machtigingscode van uzelf en eventueel van uw fiscale partner
· U ontvangt deze brief in februari of maart
· het machtigingsformulier (als u namens iemand anders aangifte doet)
· U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging.

 

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:
· burgerservicenummer van uw fiscale partner
· geboortedatum van uw fiscale partner
· gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

 

Als u gescheiden bent.

· uw echtscheidingsconvenant

 

Als u een voorlopige aanslag hebt.

· uw voorlopige aanslag (dit is niet verplicht)

 

Als u inkomsten uit werk of woning hebt.

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt:

·de jaaropgave(n)

 

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt:

· de WOZ-beschikking van uw gemeente of de aanslag OZB die is door de gemeente is verzonden

· uw hypotheekoverzicht
· de notarisafrekening

 

Als u andere inkomsten hebt.

Als u alimentatie ontvangt:

· de bankafschriften van de ontvangen alimentatie

 

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt:

· de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

 

Als u nog andere inkomsten hebt:

· een specificatie van de opbrengsten en de kosten

 

Als u reiskosten maakt.

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk:

· de openbaarvervoerverklaring

 

Als u een lijfrente of verzekering hebt.

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening:

· de lijfrentepolis
· het clausuleblad
· de betalingsbewijzen
· de verklaring pensioenaangroei (factor A)
· de inkomensgegevens

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt:

· de polis van de verzekering
· uw betalingsbewijzen

 

Als u spaargeld of beleggingen hebt.

· de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen

 

Als u aftrekposten hebt.

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner of kind:

· de betalingsbewijzen

· naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner of kind

 

Als u een voorgeschreven dieet volgt:

· de dieetverklaring van uw arts

 

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt:

· de betalingsbewijzen
· de nota’s en/of bankafschriften
· de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als u giften hebt:

· de betalingsbewijzen

· de nota’s en/of bankafschriften

 

  • Professioneel
  • Flexibel
  • Persoonlijke betrokkenheid
  • Specifiek dienstaanbod
  • Vast aanspreekpunt

© Administratiekantoor Zeegers & Leeman 2024 - Website & SEO door MH Media Oplossingen